01 grudnia 2017

Jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień / kasy rejestrujące

Jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień / kasy rejestrujące
Dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został do konsultacji publicznych Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt w dużej mierze jest powieleniem regulacji z 2016 roku, które obowiązują do końca 2017 roku. Pojawiły się jednak nowe grupy podatników. Najwazniejsze zapisy w dokumencie:
 
1. Utrzymano limit obrotu na poziomie 20.000 zł
 
2. W zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, (pozycja 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników.
 
3. W zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.
 
4. W/w czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku.
 
5. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku
 
6. Knsultacje publiczne projektu rozporządzenia przewidziane są do 6 grudnia 2017
 
Więcej szczegółów na stronie Rządowego Centrum Legislacji: 
 źródło: Rządowe Centrum Legislacji

powrót