23 czerwca 2018

Opublikowano ważne rozporządzenie. Niedługo homologacje nowych urządzeń on-line.

Opublikowano ważne rozporządzenie. Niedługo homologacje nowych urządzeń on-line.
Dzisiaj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wchodzi ono w życie 14 dni od opublikowania. Wtedy też producenci urządzeń fiskalnych będą mogli rozpocząć proces ubiegania się w GUM o homologacje nowych urządzeń onlineowych. 
 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1206źródło: Informacja własna

powrót