21 czerwca 2017

Porozumienie w sprawie bezpłatnych terminali płatniczych dla firm podpisane.

Porozumienie w sprawie bezpłatnych terminali płatniczych dla firm podpisane.

Niedawno podpisane porozumienie ma na celu duże przyspieszenie popularyzacji płatności bezgotówkowych. Docelowo sygnatariusze porozumienia: Ministerstwo Rozwoju, Związek Banków Polskich, organizacje płatnicze Visa i Mastercard dążą do wyeliminowania obrotu gotówkowego w Polsce.

Takie działanie ma na celu obniżenie kosztów obsługi gotówki. Dla rządzących, w skali kraju są to ogromne koszty. Do tej pory, zwłaszcza mali sprzedawcy wzbraniali się przed przyjmowaniem płatności kartami ze względu na wysokie koszty opłat za wynajem terminali oraz prowizji za dokonywane płatności. Jeśli sprzedawca będzie mógł liczyć na wyeliminowanie comiesięcznej opłaty za wynajem terminala, to chętniej „wejdzie” w płatności kartami płatniczymi. Na pewno przyczyni się to do jeszcze bardziej powszechnego przyjmowania zapłaty za pomocą kart płatniczych.

Większość kas fiskalnych może współpracować z terminalami płatniczymi (z oferty Novitus wszystkie urządzenia fiskalne to potrafią) przez co przyjmowanie płatności bezgotówkowych może znacznie usprawnić proces sprzedaży i wyeliminować ewentualne pomyłki.

Płatności bezgotówkowe, to oprócz obniżenia kosztów obsługi gotówki, kolejny czynnik ograniczenia szarej strefy. Jest to jeden z celów Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Możliwość skorelowania przyjmowanych przez sprzedawcę płatności bezgotówkowych (której ślady pozostają w terminalu i na koncie bankowym sprzedawcy) z wydawanymi paragonami z kas fiskalnych powoduje, że sprzedawca każdą sprzedaż musi rejestrować w kasie fiskalnej. Eliminuje się tym samym przypadki nierejestrowania sprzedaży na kasie i zaniżania wykazywanego obrotu, a tym samym płaconego podatku.
źródło: Informacja własna Novitus

powrót