Styczeń 2017

Powołanie zespołów roboczych w GUM

Powołanie zespołów roboczych w GUM

W ramach Zespołów Metrologicznych ds. regulacji rynku, działających jako ciała doradcze Prezesa GUM powołane zostały trzy zespoły związane z projektowanym rozporządzeniem dla kas online:

  1. Zespół ds., instrukcji badań kas rejestrujących podczas certyfikacji w GUM. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele GUM, KIGEiT, MF i MR. Zespół ma za zadanie wypracować najbardziej praktyczną ścieżkę badań kas, uwzględniając potrzebę przebadania wszystkich wymagań opisanych w projekcie rozporządzenia tak, aby badania były przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie i racjonalnym nakładzie pracy osób wykonujących badania testowe.
  2. Zespół ds. repozytorium. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele GUM, KIGEiT, MF i MR. Zespół ma za zadanie opracować protokół komunikacyjny pomiędzy kasami fiskalnymi online a repozytorium (serwerem, serwerami) Ministerstwa Finansów. Protokół powinien być załącznikiem do projektowanego Rozporządzenia, jednak ze względu na to, że z dużym prawdopodobieństwem już dzisiaj można stwierdzić, że będzie w przyszłości podlegał modyfikacjom i rozwojowi, pojęto decyzję, że będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  3. Zespół ds. protokołu komunikacyjnego kasa - terminal płatniczy. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele GUM, KIGEiT, MF, MR oraz Federacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Nowe kasy fiskalne mają obowiązek współpracy z terminalami płatniczymi. Jest to wymóg wynikający z chęci zwiększenia płatności kartami płatniczymi a przez to wyeliminowania gotówki z rynku. Wdług przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju obsługa gotówki jest bardzo droga dla Państwa a dodatkowo w obrocie gotówkowym ukrywa się "szara strefa". Dlatego zespół ma za zadanie opracować protokół komunikacyjny pomiędzy kasami fiskalnymi online a terminalami, aby każda kasa fiskalna współpracowała z terminalem płatniczym, przez co płatności bezgotówkowe będą bardziej popularne.źródło: Informacja własna Novitus

powrót