20 stycznia 2018

Projekt Rozporządzenia o kasach online przesłany do notyfikacji w UE

Projekt Rozporządzenia o kasach online przesłany do notyfikacji w UE

Po wielu miesiącach (a nawet latach) prac nad projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące- dotyczącym kas online został przesłany do notyfikacji w UE.

 

Notyfikacja trwa trzy miesiące - jest to okres, w którym inne kraje członkowskie mogą zgłosić swoje zastrzeżenia co do proponowanych w projekcie rozwiązań technicznych. Zastrzeżenia takie mogą się pojawić, gdy w którymś z krajów członkowskich istnieją inne rozwiązania danych zagadnień a proponowane w projekcie rozwiązanie jest z nim sprzeczne.

 

Jeśli w tym czasie żaden z krajów członkowskich nie zgłosi zastrzeżeń, to 20 kwietnia 2018 roku nastąpi zwolnienie projektu (koniec zawieszenia) i po tym terminie rozporządzenie może zostać podpisane i wejść w życie.

 

Losy notyfikacji projektu można śledzić na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=23

 
źródło:

powrót