2 kwietnia 2019

Projekt Rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

Projekt Rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321436/12580423/12580424/dokument387611.pdf

 

W projekcie nie ma wzmianki o wysokości zwrotu lub odliczenia kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
Kwota została zapożyczona z Ustawy, pozostawiając tym samym dotychczasowe 700 zł i nie więcej niż 90% wartości urządzenia bez zmian.

 

W regulacji jest natomiast mowa o odliczeniu tylko na kasy online, które zostaną zakupione jedynie przez nowych podatników oraz podatników zobowiązanych ustawą do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy online.

 

W celu dokonania odliczenia, podatnik (nowy lub zobowiązany do wymiany na online) będzie musiał m.in. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

 

W projekcie zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Podatnik będzie miał możliwość odliczenia wszystkich kas, które zakupił w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku rejestracji obrotu na kasie fiskalnej.

 

Podatnik będzie również zobowiązany do oddania zwrotu podatku, w przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku zapewnienia połączenia kasy online, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, z Centralnym Repozytorium Kas w sposób umożliwiający ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas online.

 

Dotychczasowy zwrot „zaprzestanie działalności” jako warunek zwrotu odliczenia z poprzedniego rozporządzenia zastąpiono „zaprzestaniem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy”.

 

Uwagi do projektu Rozporządzenia można składać do 9 kwietnia 2019 roku.
źródło: Rządowe Centrum Legislacji

powrót