14 kwietnia 2017

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

14 kwietnia 2017 roku w Ministerstwie Finansów, na prośbę producentów i importerów urządzeń fiskalnych zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji odbyło się spotkanie z wiceministrem Pawłem Gruzą _ Podsekretarzem Stanu. W spotkaniu uczestniczył również m.in. Pan Wojciech Śliż _ nowy Dyrektor Departamentu od Towarów i Usług (nadzorujący Wydział Kas Rejestrujących). W spotkaniu oczywiście wziął udział również przedstawiciel COMP SA (Novitus).

Na spotkaniu poruszono wiele kwestii związanych z kasami online.

Minister Paweł Gruza poinformował producentów i importerów, że proces legislacyjny jest cały czas kontynuowany. Oczywiście, są pewne problemy, opóźnienia. Pojawiają się nowe sprawy, które trzeba ująć (zapisać) i przewidzieć w projektowanych aktach prawnych.
Wszelkie podejmowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju wysiłki skierowane są na uszczelnienie systemu fiskalnego.
Minister potwierdził również, że główny nurt fiskalizacji oparty jest o kasy fiskalne hardwareowe. Nie wykluczył jednak w przyszłości prac nad innymi rozwiązaniami, softwareowymi, dla określonych podatników.
Ministerstwo Finansów cały czas "celuje" w datę 1 stycznia 2018 roku jako termin rozpoczęcia instalacji kas onlineowych. Oczywiście, mają świadomość, że może się to opóźnić o miesiąc, dwa lub więcej, ale na bieżąco będą ewentualnie regulować ten termin. Nie chcą już teraz odsuwać tego terminu, gdyż spowodowałoby to "rozprężenie" i jeszcze większe opóźnienia.
Projekt "rozporządzenia technicznego" poddawany jest jeszcze pewnym modyfikacjom, aby dopasować go do obecnego stanu prawnego i umożliwić jeszcze przez jakiś czas "koegzystencje" obecnych kas z elektroniczna kopią paragonu oraz kas onlineowych.
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju planują, że projekt "rozporządzenia technicznego" 1 czerwca br. zostanie skierowany do notyfikacji w UE a w życie wejdzie we wrześniu tego roku.
Rozpatrywany dotychczas harmonogram wymiany kas u podatników, oparty o wiek kas fiskalnych (termin pierwszej fiskalizacji) jest mało prawdopodobny do wprowadzenia _ obarczony jest wadami prawnymi. Dlatego wprowadzanie onlineowych kas fiskalnych odbywać się będzie w oparciu o branże. Wytypowane zostaną branże "wrażliwe", w których kasy onlineowe będą wprowadzane w pierwszej kolejności.
Problemem dla Ministerstwa Finansów oraz służb kontrolnych są działające obecnie na rynku kasy z kopią papierową. MF opracowuje sposób na wyeliminowanie ich z rynku i zastąpienie kasami z elektroniczną kopią lub kasami online.

Ministerstwo Finansów widzi konieczność jeszcze większego rozróżnienia paragonów fiskalnych od wszystkich innych wydruków wręczanych kupującym, szczególnie od "rachunków kelnerskich". Konsument obecnie nie ma pewności, czy otrzymuje paragon fiskalny potwierdzający odprowadzenie przez sprzedawcę podatków, czy jest to jedynie rachunek imitujący paragon, a jego wydanie nie wiąże się z odprowadzeniem podatków.
źródło: Informacja własna Novitus

powrót