O PROGRAMIE

Jak działa Program Novitus On-line Ready i dla kogo został uruchomiony?


Nasz Program został stworzony, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo zakupu urządzeń fiskalnych i ochronę przed zapowiadaną przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów zmianą przepisów prawnych. Dzięki temu Programowi pieniądze wydane na zakup urządzenia fiskalnego Novitus, będą dobrą inwestycją w rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Dlaczego? Ponieważ w przypadku konieczności wymiany tego urządzenia w kolejnych latach, wynikającej z wprowadzenia systemu kas on-line i centralnego systemu fiskalnego w Polsce, zaoferujemy Ci:

        1. bardzo atrakcyjne warunki dostosowania Twojego urządzenia Novitus do nowych przepisów, lub
        2. preferencyjne warunki zakupu nowego urządzenia

        Wybór należy do Ciebie!

Wraz z zakupionym urządzeniem fiskalnym Novitus możesz otrzymać Promesę Novitus On-line Ready, która wyjaśnia działanie Programu i stanowi Twój przewodnik w dalszych krokach, które musisz podjąć. Wystarczy jedynie zarejestrować zakupione urządzenie na stronie internetowej www.online.novitus.pl i pobrać wygenerowany Certyfikat Promesy. Jest to dokument potwierdzający dokonanie poprawnej rejestracji.

Termin rejestracji urządzeń jest ograniczony:
  • Do 20.01.2018 - dla urządzeń zakupionych przez Właściciela do dnia 31.12.2017.
  • Do 20.01.2019 - dla urządzeń zakupionych przez Właściciela do dnia 31.12.2018.
  • Do 20.01.2020 - dla urządzeń zakupionych przez Właściciela do dnia 30.04.2019.

Każdy Certyfikat zawiera dane Twojej firmy oraz unikatowy numer, identyfikujący Twoje uprawnienia z tytułu Promesy. Realizacja Promesy będzie możliwa dopiero z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów, o których mowa w Regulaminie Programu. Po wejściu w życie wyżej wymienionych przepisów, na stronie www.online.novitus.pl zostanie uruchomiona dodatkowa funkcja menu "SKORZYSTAJ Z PROMESY", przy pomocy której posiadacz Certyfikatu będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia.

Pamiętaj, że niniejszy tekst jest wyłącznie ogólną informacją o działaniu Programu Novitus On-line Ready, a wszelkie obowiązki i uprawnienia stron zostały określone w Regulaminie.